Heemkundige Kring 2018 © Niets uit deze website mag gekopieerd worden zonder voorafgaandelijke toestemming.
Heemkundige Kring Iddergem
Ons dorp, onze inwoners, onze taal…..ons leven!!!
BIN Iddergem
Iddergem (zonder Steenweg N405)
Coördinator: Wilfried Vercammen  
Wie kan lid worden? Een BIN wordt georganiseerd voor en door burgers uit een bepaalde wijk. Iedere inwoner van de buurt (1 per adres) kan zich aansluiten bij het BIN door contact op te nemen met de BIN-coördinator. Het lidmaatschap is volledig gratis!